ANTICRISTUL-PARTEA I

In jos

ANTICRISTUL-PARTEA I

Mesaj Scris de Vizitato la data de Dum Apr 05 2009, 13:25

Cine, sau ce este Anticristul? Alianță a răului sau indivizi siniștrii? Unii susțin că apariția sa este încă de domeniul viitorului. Alții susțin că ar fi apărut cu mult timp în urmă, în timpul Romei antice. Dar Biblia spune că este în viață azi! Profeția biblică spune că puterea anticristului va juca un rol crucial în evenimentele de la finalul istoriei pământului. Știi cine este? Ești sigur? Trebuie să fii, nu poți înțelege evenimentele sfârșitului până nu vei înțelege puterea răului. Pregătește-te pentru cel mai intrigant Ghid de Studiu de până acum! Acest Ghid de studiu se bazează pe Daniel capitolul 7, care îl identifică cu claritate și fără greș pe Anticrist. Dar este numai o introducere. Lecțiile următoare vor descoperi câteva detalii cu privire la activitățile lui cu impact mondial. Ceea ce vei afla azi s-ar putea să te nemulțumească sau să te întristeze, dar te rog ține minte că învățătura din Daniel 7 vine de la Isus, care te iubește. Roagă-te lui Dumnezeu să te conducă în înțelegerea acestui subiect urgent. Ai grijă să citești Daniel 7 înainte de a studia acest ghid.
1. De la începutul capitolului, Daniel vede patru fiare ieșind din mare. Ce reprezintă o fiară în profeție? Ce reprezintă marea?
"Fiara a patra, este o a patra împărăție, care va fi pe pământ. " Daniel 7:23. "Apele... sunt noroade, gloate, neamuri și limbi." Apocalipsa 17:15.
Answer: Fiarele reprezintă împărății sau națiuni. Marea reprezintă o multitudine de oameni sau populații mari.
2. Cele patru fiare din Daniel 7 reprezintă cele patru împărății (versetele 17, 18). Babilonul, cea dintâi împărăție (Daniel 2:38, 39), este reprezentată ca un leu în Daniel 7:4. (Vezi și Ieremia 4:7; 50:17, 43, 44 unde Babilonul este zugrăvit tot ca un leu). Ce înseamnă "aripile de vultur" din versetul 2?
“Domnul va aduce de departe, ... un neam care va cădea peste tine cu zbor de vultur.” Deutoronomul 28:49. “Așa vorbește Domnul oștirilor: 'o mare furtună se ridică de la marginile pământului. Cei pe care-i va ucide Domnul în ziua aceea vor fi întinși de la un capăt al pământului până la celălalt; nu vor fi nici jeliți, nici adunați, nici îngropați, ci vor fi un gunoi de pământ.'” Ieremia 25:32, 33.
Answer: Aripile de vultur reprezintă viteza. (Vezi și Ieremia 4:13, Habacuc 1:6-9.) Vântul reprezintă conflict, tulburare și distrugere. (Vezi și Apocalipsa 7:1-3.)
3. Ce împărăție simbolizează ursul (Daniel 7:5)? Ce reprezintă cele trei coaste din gura lui?
Answer: Citește Daniel 8. Observă fiarele din capitolul 8 în comparație cu cele din capitolul 7. Daniel 8:20 numește concret Medo-Persia ca fiind împărăția ce precede berbecul, sau Grecia, din versetul 21. Este cea de a doua împărăție—aceeași putere ca ursul din Daniel 7. Imperiul era format dn două grupe de oameni. Mezii au venit primii (reprezentați în Daniel 7:5 de către ursul ce venea dintr-o parte), însă perșii au devenit în cele din urmă mai puternici (reprezentați în Daniel 8:3 de al doilea corn care a crescut “mai înalt”, sau mai mare). Cele trei coaste reprezintă principalele puteri cucerite de Medo-Persia:
Lidia, Babilon și Egipt.
4. Grecia, cea de a treia împărăție (Daniel 8:21), este reprezentată de un leopard cu patru aripi și patru capete (Daniel 7:6). Ce reprezintă capetele? Ce reprezintă cele patru aripi?
Answer: Cele patru capete reprezintă cele patru împărății în care a fost divizat imperiul după moartea lui Alexandru cel Mare. Cei patru generali care au condus aceste zone au fost: Cassandru, Lysimah, Ptolomeu și Seleuc. Cele patru aripi (în loc de două, ca la leu) reprezintă super–viteza, care a fost adevarată cu privire la cuceririle lui Alexandru (Ieremia 4:11-13).
5. Imperiul roman, cea de a patra împărăție, este reprezentată de un monstru oribil cu dinți de fier și 10 coarne (Daniel 7:7). Ce reprezintă coarnele?
Answer: Cele 10 coarne reprezintă cele 10 regate în care s-a împărțit imperiul păgân roman în cele din urmă (Daniel 7:24). (Aceste 10 împărății sunt aceleași 10 degete din chipul descris în Daniel 2:41-44.) Triburile nomade barbare au trecut peste imperiul roman și au acaparat bucăți de teren pentru popoarele lor. Șapte din aceste 10 triburi s-au dezvoltat în țări ale Europei occidentale, iar trei au fost dezrădăcinate și distruse. Secțiunea următoare va dezbate subiectul acestor regate ce au fost dezrădăcinate.
Vizigoții -- Spania
Anglo-Saxonii -- Anglia
Francii -- Franța
Alemanii -- Germania
Burgunzii -- Elveția
Lombarzii -- Italia
Suevi -- Portugalia
Herulii -- Dispăruți
Ostrogoții -- Dispăruți
Vandalii -- Dispăruți

6. În profeția din Daniel 7, ce se întamplă mai departe?
“M-am uitat cu băgare de seamă la coarne și iată că un alt corn mic a ieșit din mijlocul lor și dinaintea acestui corn au fost smulse trei din cele dintâi coarne. Și cornul acesta avea niște ochi ca ochii de om și o gură, care vorbea cu trufie.” Daniel 7:8.
Answer: În continuare apare puterea “cornului celui mic”. Trebuie să îl identificam cu grijă, pentru că Dumezeu alocă mai mult spațiu descrierii acestuia decât tuturor celorlalte împărății la un loc. De ce? Pentru că aceste caracteristici biblice îl identifică pe Anticristul profeției și al istoriei. Nu trebuie să existe nici o greșeală în această identificare.
7. Există puncte clare de identificare?
Answer: Da, Dumnezeu ne oferă nouă caracteristici ale Anticristului în Daniel 7 ca să fim siguri de identitatea lui. Și chiar dacă unora s-ar putea să li se pară dureroase aceste adevăruri din Cuvântul lui Dumnezeu, trebuie să fim suficient de sinceri ca să le acceptăm așa cum ni le descoperă El. Haideți să descoperim care sunt cele nouă puncte descrise de Isus:
A. “Cornul cel mic” sau împărăția “a ieșit din mijlocul lor”—cele 10 coarne care erau țările Europei Occidentale (Daniel 7:8). Deci va fi o mică împărăție undeva în Europa Occidentală.

B. Va avea un om în frunte care va putea vorbi în numele său. (Daniel 7:8).

C. Va distruge sau smulge trei împărății (Daniel 7:8).

D. Și va fi “deosebit” sau diferit de celelalte 10 împărății (Daniel 7:24).

E. Se va război cu sfinții și îi va “birui” sau îi va persecuta pe sfinți (Daniel 7:21, 25).

F. Va ieși din imperiul păgân roman – al patrulea imperiu (Daniel 7:7, 8).

G. Poporul lui Dumnezeu (sfinții) vor fi “dați în mâinile lui timp de o vreme, două vremuri și o jumătate de vreme” (Daniel 7:25).

H. Va “rosti vorbe de hulă împotriva” sau va blasfemia pe Dumnezeu (Daniel 7:25). În Apocalipsa 13:5, Biblia spune că aceeași putere rostea “vorbe mari și hule”

I. Se va încumeta să schimbe “vremurile și legea.” Daniel 7:25.

Nu uita--toate aceste puncte de identificare vin direct din Biblie. Nu sunt părerile vreunui om sau speculații. Istoricii ți-ar putea spune repede despre ce putere este vorba. Aceste caracteristici i se potrivesc unei singure puteri—papalitatea. Dar ca să fim siguri, să examinăm cu grijă cele nouă puncte, unul câte unul. Nu trebuie să încapă nici o îndoială.
8. I se potrivesc aceste puncte papalității?

Answer: Da, fiecare punct i se potrivește perfect. Vezi punctele de la A la H, enumerate mai jos.

A. A "ieșit" din mijlocul celor 10 țări ale Europei Occidentale.
Locația geografică a papalității era Roma, Italia—chiar în inima teritoriului Europei Occidentale.

B. Va avea un om în frunte care va vorbi în numele său.
Papalitatea întrunește toate aceste caracteristici pentru că are un om în fruntea ei (Papa), care vorbește în numele său.

C. Va distruge sau dezrădăcina trei regate.
Împărații Europei Occidentale au fost în majoritate catolici și au susținut creșterea și autoritatea papalității. Trei regate ariene, totuși, nu au sprijinit papalitatea—vandalii, herulii și ostrogoții. Astfel împărații catolici au decis că aceștia trebuiesc fie supuși fie distruși. Iată cum descrie urmările Dr. Mervyn Maxwell, teolog și istoric, în cartea sa God Cares: - Volumul 1, pagina 129: “Împăratul catolic Zeno (474-491) a încheiat un tratat cu ostrogoții în anul 487 din care a rezultat eradicarea regatului arian herul în 493. Iar împăratul catolic Iustinian (527-565) i-a exterminat pe vandali în 534 și a zdruncinat puternic puterea arienilor ostrogoți în 538. Astfel, acestea erau cele trei coarne din viziunea lui Daniel—herulii, vandalii și ostrogoții—smulși din rădăcină. Nu este greu să vezi că și acest punct i se potrivește papalității.

D. Va fi "deosebit" sau diferit de celelalte regate.
De asemenea, papalității i se potrivește și această descriere. A intrat în scenă ca o putere religioasă și a fost cu totul diferită față de natura seculară a celorlalte regate.

E. Va face război cu sfinții și îi va persecuta.
Că biserica a persecutat este un fapt bine-cunoscut. Papalitatea admite clar că a făcut acest lucru. Există și dovezi mai grăitoare. Chiar istoricii cei mai conservatori afirmă că biserica a distrus cel puțin 50 de milioane de oameni din cauza convingerilor lor religioase. Vom cita aici din două surse:

1. "Că Biserica Romei a vărsat mai mult sânge nevinovat decât orice altă instituție care a existat vreodată este un fapt ce nu va fi niciodată pus la îndoiala de nici un protestant care cunoaște istorie. 1

2. În Istoria Inchiziției Spaniole D. Ivan Antonio Llorente furnizează aceste cifre numai din rândul inchiziției spaniole:


31.912 de oameni au fost condamnați și arși.
241.450 de oameni au fost condamnați la pedepse grele.
F. Va ieși din cea de a patra împărăție de fier—imperiul roman.
Vom cita aici două autorități în domeniu:
1."Biserica Catolică Atotputernică a fost puțin mai mult decât imperiul roman botezat... Până și capitala imperiului roman a devenit capitala imperiului creștin. Funcția lui Pontifex Maximus și-a continuat existența în cea a papei." 2
2. "Toate elementele romane, barbare și ariene care au mai rămas... au ajuns sub protecția Episcopului de Roma, care a devenit autoritatea supremă după dispariția împăratului. Biserica Romană s-a impus astfel în locul Imperiului Roman, a cărui continuare este de fapt." 3 Astfel, încă o dată, descrierea i se potrivește papalității.

G. Poporul lui Dumnezeu (sfinții) vor "fi dați în mâna lui" pentru "o vreme, două vremuri și o jumătate de vreme." Daniel 7:25.
Câteva aspecte trebuiesc lămurite cu privire la acest punct:
1. O vreme este un an, două vremuri sunt doi ani și o jumătate de vreme este o jumătate de an. Biblia Amplificată (The Amplified Bible) traduce astfel: "Trei ani și jumătate."4
2. Aceeași perioadă de timp este menționată de șapte ori (Daniel 7:25; 12:7; Apocalipsa 11:2, 3; 12:6, 14; 13:5) în cărțile Daniel și Apocalipsa; de trei ori ca o vreme, două vremuri și o jumătate de vreme; de două ori ca 42 de luni; și de două ori ca 1260 de zile. În baza calendarului evreiesc de 30 de zile, toate aceste perioade sunt exact la fel ca și timp:
3 ½ ani = 42 de luni = 1260 de zile.
3. O zi profetică este egală cu un an literal (Ezechiel 4:6; Numeri 14:34).
4. Astfel, cornul cel mic (Anticristul) va avea putere peste sfinți timp de 1260 de zile profetice sau 1260 de ani literali.
5. Conducerea papalității a început în anul 538 d.Hr., când a fost distrus ultimul dintre cele trei regate ariene. Conducerea sa a continuat până în 1798 când, Berthier, generalul lui Napoleon l-a luat captiv de Papa Pius al VI-lea cu gândul de a-l distruge atât pe acesta cât și puterea seculară a papalității. Această perioadă reprezintă împlinirea exactă a celor 1260 de ani profetizați. Lovitura a constituit o rană de moarte dată papalității, dar rana a început să se vindece, și continuă să se vindece și astăzi.
6. Aceeași perioadă de persecuție este menționată și în Matei 24:21 ca fiind cea mai grea perioadă de persecuție ce va fi suferită vreodată de poporul lui Dumnezeu. Versetul 22 ne spune că a fost atât de devastatoare încât nici un suflet nu ar fi supraviețuit dacă Dumnezeu nu ar fi scurtat-o. Dar Dumnezeu chiar a scurtat-o. Persecuția s-a încheiat cu mult înainte ca papa să fie luat captiv în anul 1798. Este foarte ușor de observat că și acest punct i se potrivește papalității.

H. Va rosti "cuvinte mari" de "hulă" "împotriva Celui Prea Înalt." (Dumnezeu).
Blasfemia are două definiții în Scriptură:
1. Să pretinzi iertarea păcatelor (Luca 5:21).
2. Să pretinzi că ești Dumnezeu (Ioan 10:33).

I se potrivește acest punct papalității? Da! Să privim întâi la prima dovadă, că pretinde că poate ierta păcatele: "Iartă preotul cu adevărat păcatele, sau acestea sunt doar trecute cu vederea? Preotul iartă cu adevărat păcatele în virtutea puterii care i-a fost dată de Hristos." 5 În continuare papalitatea Îl subminează pe Isus punând la punct un sistem de confesiuni în fața unui preot pământesc, astfel trecând peste Domnul Isus, Marele nostru Preot (Evrei:3:1; 8:1, 2) și singurul Mijlocitor (1 Timotei 2:5).

Să privim și spre dovada pretinderii de a fi Dumnezeu: "Noi [papii] ținem locul Dumnezeului Atotputernic pe pământ." 6 Și iată un alt citat: "Papa nu este numai reprezntatul lui Isus Hristos, ci el este Isus Hristos, Însuși, ascuns sub vălul de carne.” 7

Este evident că și acest punct, ca și celelalte, i se potrivește papalității.


Bibila spune că Anticristul va încerca să schimbe legea lui Dumnezeu.
I. Se va "gândi să schimbe vremile și legea".
Într-unul din studiile viitoare ne vom ocupa de "vremurile" de la acest punct. Este un subiect major și merită să fie tratat separat. Și cum rămâne cu schimbarea "legii"? Biblia Amplificată (The Amplified Bible) traduce "legi" cu "lege." Referința este să schimbe legea lui Dumnezeu. Bineînțeles, nimeni nu o poate schimba cu adevărat, dar a încercat papalitatea acest lucru? Răspunsul este "da".

În catehismul său, papalitatea a omis cea de a doua poruncă cu privire la interzicerea închinării la idoli și a scurtat cea de a patra poruncă de la 94 de cuvinte la numai opt și a divizat porunca a zecea în două porunci. (Verifică singur. Compară cele zece porunci din orice catehism catolic cu lista celor zece porunci date de Dumnezeu în Exodul 20:3-17.) Nu există nici o urmă de îndoială că puterea cornlui cel mic din Daniel 7 (Anticristul) este papalitatea. Nici o altă organizație nu poate fi identificată cu toate cele nouă puncte. Și întâmplător, nu este nici o învățătură nouă. Toți reformatorii, fără nici o excepție, au descris papalitatea ca fiind Anticristul. 8

Cuvinte pline de iubire și atenție
În cazul în care unii se gândesc că ne atacăm frații creștini identificând-i cu puterea cornului cel mic, să nu uităm că profeția are în vedere un sistem și nu niște indivizi. Există creștini devotați în toate bisericile, inclusiv în credința catolică. Daniel capitolul 7 este un mesaj simplu de judecată și corecție a unei largi instiuții religioase compromise cu păgânism ca atâtea alte biserici care au răsărit după ea.

Profeția dezvăluie vina tuturor credințelor
Alte profeții scot în relief greșelile credinței protestanților și a evreilor. Dumnezeu are credincioși adevărați în toate religiile. Adevărații săi credincioși (indiferent de credința lor) vor accepta oricând cu umilință corecția lui Dumnezeu și nu își vor închide urechile și inimile împotriva Lui printr-o auto-apărare. Ar trebui să fim recunoscători pentru Cuvântul lui Dumnezeu care vorbește cu o onestă imparțialitate despre fiecare subiect.

Vizitato
Vizitator


Sus In jos

Re: ANTICRISTUL-PARTEA I

Mesaj Scris de Vizitato la data de Dum Apr 05 2009, 13:29


Vizitato
Vizitator


Sus In jos

Sus


 
Permisiunile acestui forum:
Nu puteti raspunde la subiectele acestui forum